De Behandeling

Een leerprobleem hoeft niet voor het leven te zijn

Neuromotorische onrijpheid belemmert niet alleen fysieke (sport)prestaties maar ook alle fysieke handelingen die met leren te maken hebben, zoals oogbewegingen om te lezen, oog-handcoördinatie om te schrijven, het automatiseren van de tafeltjes bij rekenen, ruimtelijk inzicht en sociale interacties.

Een INPP-therapeut kan een volledig neuromotorisch onderzoek afnemen. Factoren als evenwicht, postuur, coördinatie en oogvolgbewegingen worden gescreend en in relatie gebracht met de huidige problemen op school.

Wanneer aan deze problemen van fysieke onvolgroeidheid kan worden gewerkt, middels eenvoudige oefeningen die dagelijks uitgevoerd worden gedurende een aantal maanden, kan een kind eindelijk laten zien wat het in zijn mars heeft. Het wordt dan niet meer uitgeput door het steeds maar weer moeten compenseren en er komt energie vrij om effectief te leren.

Behandelstappen

De eerste stap in de behandeling is het digitaal invullen van een vragenlijst. Bij het intakegesprek dat volgt, nemen we deze vragenlijst uitgebreid door en zal ik een aantal lichamelijke testen uitvoeren als eerste screening.

Als er een duidelijke indicatie is voor neuromotorische onrijpheid, dan plannen we een vervolgafspraak. In het andere geval kan ik u en uw kind desgewenst doorverwijzen naar een andere passende behandelvorm.

Tijdens de vervolgafspraak voer ik het volledige onderzoek uit. Dit duurt 1½ tot 2 uur; afhankelijk van de vermoeidheid van uw kind. Het onderzoek geeft een nauwkeurig overzicht van de motorische ontwikkeling van uw kind. Onder meer de volgende gebieden worden getest:

  • Grove en fijne motorische coördinatie
  • Evenwicht en balans
  • Aanwezigheid/afwezigheid van primitieve reflexen
  • Lateraliteit
  • Oogbeweging en visuele waarneming

 

Na het onderzoek schrijf ik een beknopte rapportage en nemen we de geschikte oefeningen samen door. Deze oefeningen moeten dagelijks worden uitgevoerd.

Na ongeveer een maand komt u terug voor een herhalingsonderzoek. De voortgang wordt bekeken en eventueel maken we aanpassingen in de oefeningen. We bespreken ook het effect dat het programma heeft op het gedrag van uw kind.

Reflex Integratie Therapie heeft een gemiddelde doorlooptijd van twaalf maanden. De oefeningen kosten u en uw kind ongeveer vijf minuten per dag.

Copyright © 2017-    |    Web design and Dwaallicht logo by thesoulman.nl