Voor wie?

Kinderen van zes jaar of ouder met leer- en gedragsproblemen als:

  • Lees- en schrijfmoeilijkheden
  • Dyslexie en dyscalculie
  • Dyspraxie (DCD)
  • ADD
  • ASS
  • Faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen