De therapie

Neuromotorische onrijpheid

Door moeilijkheden tijdens de zwangerschap, geboorte en de eerste levensmaanden zou het kunnen dat het kind een andere start krijgt in het leven dan gewenst. Het is mogelijk dat de primitieve reflexen niet ten volle worden doorleefd en nog blijven nazinderen in het lichaam van een kind van zes jaar of ouder (zelfs volwassenen vertonen vaak nog primitieve reflexen).

Reflex Intergratie Therapie start met onderzoeken of er sprake is van neuromotorische onrijpheid. In dat geval houden de primitieve reflexen het motorisch en cognitief doorontwikkelen van het kind tegen. Daardoor kan de output van het kind in de klas worden belemmerd. Het kind weet dingen wel, maar kan ze niet laten zien.

Dit kan zeer bepalend voor het gedrag en de motivatie van het kind. Het kind is misschien niet meer gemotiveerd om naar school te gaan of om huiswerk te maken, of het voelt dat zijn inspanningen niet worden beloond. Op langere termijn kan dit resulteren in frustratie, hyperactiviteit, overgevoeligheid en/of onderpresteren.

problemen

Elke primitieve reflex kan een weerslag hebben op weer een ander gedragsdomein. De ene reflex beïnvloedt het handschrift, de andere belemmert stilzitten, of zorgt ervoor dat het kind nog steeds in bed plast. Typische symptomen of problemen die gepaard gaan met neuromotorische onrijpheid zijn:

 • moeite met stilzitten
 • moeite met aandacht en concentratie
 • moeizaam leren zwemmen en fietsen
 • slechte oog-handcoördinatie
 • wagenziekte
 • moeizaam tijdsbesef en kloklezen
 • problemen met rekenen, lezen, schrijven, spelling
 • moeite met automatiseren
 • moeizame spraak en articulatie
 • problemen met lateralisatie
 • moeite met aankleden, eten aan tafel
 • moeite met rechtop zitten aan een tafel
 • als peuter zeer laat of juist zeer vroeg beginnen met lopen
 • als peuter laat beginnen met spreken
Copyright © 2017-    |    Web design and Dwaallicht logo by thesoulman.nl